a r t u r... k ł o s i ń s k i

 ARTYSTA WSPÓŁCZESNY / THE MODERN ARTIST
       
   
    
kosaara
Artysta współczesny

Modern ArtistPrace zaangażowane politycznie
Political Works
 
Citygallery.pl - galeria internetowa
 


Instalacja: KOSAARA WYWIESZA NA PŁOCIE DYWAN NA ZNAK PROTESTU PRZECIW PRZEMOCY W NOWYM JORKU. ŚRODOWISKO ARABSKIE W POLSCE
GROZI KOSAARZE. WPŁYW JASPERA JOHNSA.

Installation: Protest against violence In New York, september 11.Kosaara hangs a carpet on a fence. Arab immigrants In Poland     protest his work. It is the influence of Jasper Johns.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 


INSTALACJA: KOSAARA WYWIESZA SZMATY NA ZNAK PROTESTU PRZECIW WOJNIE     W IRAKU. AMERYKANIE ODMAWIAJĄ kOSAARZE WIZY WJAZDOWEJ DO USA.

 

Installation: Protest against war In Iraq.
Kosaara hangs rags on This metal cube. The consequence
of his action Leads to the refusal of a visa to the US.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 


PERFORMANCE: KOSAARA DOKONUJE RYTUALNEGO PODARCIA SZMATY.

 

Performance: Kosaara rips rags as a sacred ritual.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 
INSTALACJA: KOSAARA WYWIESZA NA ŚCIANIE MOPA. TYM SAMYM STAJE
PO STRONIE CZECZEŃCÓW. ROSJANIE ODMAWIAJĄ KOSAARZE WIZY WJAZDOWEJ.
 

Installation: Kosaara hangs a mop on the Wall to represent his     suport of the Czczenia people. The Russian government refuses
him a visa.

 

Prace proekologiczne
Ecological Works
 
  Citygallery.pl - galeria internetowa

INSTALACJA: "ŚWIAT ZALEWAJĄ ŚMIECI" - TO SŁYNNE ZDANIE KOSAARY STAJE
SIĘ PRZESŁANIEM DLA WIELU. LOKALNI KRYTYCY SĄ ZACHWYCENI.

Performance: 'The Word is drowning In garbage' - This famous sentence of Kosaara is the motto of people everywhere. Local magazines are delighted.

Citygallery.pl - galeria internetowa

INSTALACJA INTERAKTYWNA: KOSAARA WYSTAWIA DWA KARTONY
A OKOLICZNI MIESZKAŃCY ZAPEŁNIAJĄ JE ŚMIECIAMI. PRASA LOKALNA JEST ZACHWYCONA.

Interactive installation: Kosaara leaves two empty boxes
for local residents to put their trash. Once again popular
magazines are delighted.

Citygallery.pl - galeria internetowa


INSTALACJA / PERFORMANCE: WYSTAWIA KARTON I ROZWALA CZĘŚĆ TYNKU.
DUŻY ODDZWIĘK WŚRÓD MIESZKAŃCÓW KAMIENICY.

Installation / Performance: Kosaara exhibits a full box
and destroys part of the Wall. This work Has an important
influence on the buildings tenants.

Citygallery.pl - galeria internetowa


INSTALACJA: NISZCZY PŁOT A W JEGO MIEJSCE WSTAWIA MAKULATURĘ.
DUŻY SUKCES MEDIALNY.

Installation: Kosaara destroys a section of a Wall,
fills In waste paper, and lights the scene. The media declared
it a triumph.

Citygallery.pl - galeria internetowa


INSTALACJA: KOSAARA OŚWIETLA WOREK ZE ŚMIECIAMI. LOKALNA PRASA PONOWNIE ZACHWYCONA (KOSAARA PODEJRZEWA ŻE JEST NIESZCZERA).

Instalation: Kosaara lights part of a trash bag.
For another time local mogazines are delighted
(Koszara suspects they are not honest).

 

Prace interaktywne
Interactive Works
 
Citygallery.pl - galeria internetowa


AKCJA: KOSAARA WYWIESZA TABLICĘ I CHCE KOMUŚ WYNAJĄĆ HALĘ MAGAZYN.     ZGŁOSIŁO SIĘ 17 CHĘTNYCH. SWOJĄ SZTUKĄ WKROCZYŁ W ŻYCIE.
WPŁYW RALPHA GOINGS`A.

Action: Kosaara puts a building up for ren, and receives 17 inquiries.     He turns his art Into life. It is the influence of Ralph Goings.

Citygallery.pl - galeria internetowa

AKCJA: ARTYSTA WRAZ Z MIESZKAŃCAMI ZAPEŁNIA POJEMNIK ŚMIECIAMI. LOKALNA PRASA PONOWNIE ZACHWYCONA. KOSAARA WYGŁASZA SŁYNNE ZDANIE     "PRAWDZIWEJ KRYTYKI JUŻ NIE MA". WPŁYW - JOHN DE ANDREA.

Action: The artist, along with local residents, fiLl up the garbage container. Local magazines are delighted. Kosaara says his now well     known statement - 'Serious criticism is dead' - It is the influence
    of John de Andrea.

Citygallery.pl - galeria internetowa

AKCJA: KOSAARA TELEFONICZNIE SPRZEDAJE PIZZE.
PRODUCENT AKCJI NIE CHCE SIĘ UJAWNIĆ.

Action: Kosaara bakes and sells pizza.
It was the wish of the sponsor of this artwork to remain anonymous.

Citygallery.pl - galeria internetowa


AKCJA: KOSAARA OTWIERA SKLEP Z WĘDLINAMI. KRYTYCY SĄ ZACHWYCENI. kOSAARA SPRZEDAJE KIEŁBASĘ W PROMOCJI. WPŁYW - ED RUSCH.

Action: The artist pens a butcher shop. The critics are delighted.     Kosaara promotes sausages. It is the influence of Ed Rusch.

Citygallery.pl - galeria internetowa


AKCJA: TĄ PRACĄ KOSAARA ZDOBYWA GLOBALNY ROZGŁOS. SWOJE OBIEKTY     WZNOSI NA CAŁYM ŚWIECIE. WPŁYW - ANDY WARHOL.

Action: With this artwork, Kosaara establishes his WorLd fame
by erecting these objects all over the globe. IT IS THE INFLUENCE
OF ANDY WARHOL.

Citygallery.pl - galeria internetowa


AKCJA: ARTYSTA KONTYNUUJE GLOBALNĄ AKCJĘ.

Action:The artist continues his global fame.

 

Kosaara walczący
Kosaara the Fighter
 
Citygallery.pl - galeria internetowa


AKCJA: KOSAARA BLOKUJE CZTERY SKRZYNKI POCZTOWE. WPŁYW - TV.

Action: Kosaara blocks mail boxes. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa

PO RAZ PIERWSZY KOSAARA PODPISUJE SWOJĄ PRACĘ.

For the first time Kosaara signs his work.

Citygallery.pl - galeria internetowa

INSTALACJA: KOLEJNA REWOLUCYJNA PRACA KOSAARY. INSTALUJE PLASTIKOWĄ     RYNNĘ. WPŁYW - TV.

Installation: One of many Works which cause a revolution,
He changes a metal pipe to plastic. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa

INSTALACJA: PRZYWIĄZUJE SREBRNY ROWER DO SREBRNEJ PORĘCZY.
WPŁYW - TV.

Installation: The artist connects a silver bicycle to a silver handrail.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. KOSAARA OGŁASZA MANIFEST "DO WŁAŚCICIELI PSÓW ". WEDŁUG PRASY     KOSAARA PRZEKRACZA GRANICE SZTUKI. WPŁYW - ROBERT BRETON.

.:. Kosaara Writes his manifesto 'To Dog Owners'. According to magazines     Kosaara crosses the borders of art. It is the influence of Robert     Breton.

 

      Kwadraty
      Rectangles
 
Citygallery.pl - galeria internetowa

NOWOCZESNE MALARSTWO: MALUJE ZIELONY KWADRAT NA SREBRNYM TLE. WEDŁUG AMERYKAŃSKICH DZIENNIKARZY KOSAARA ARTYSTĄ NA MIARĘ PICASSA.   POLSCY DZIENNIKARZE POTWIERDZAJĄ TĘ OPINIĘ.

Modern Painting: Kosaara paints a green square against a silver background. According to American journalists Kosaara is the New Picasso. Polish Journalists agree.

Citygallery.pl - galeria internetowa

SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: WYWIESZA BILBOARD Z ZIELONYM PROSTOKĄTEM. JEDEN Z DZIENNIKARZY ODKRYŁ, ŻE CIEŃ NA BILBOARDZIE
TO PROFIL KOSAARY. WPŁYW - DAN FLAVIN.

public Art: The artists show a billboard with a green rectangle.
A critic recognized the artist's profile. It is the influence of Dan Flavin.

Citygallery.pl - galeria internetowa

NOWOCZESNE MALARSTWO: NASTĘPNA REWOLUCJA W SZTUCE - KONCEPCJA JEDNOLITEGO PROSTOKĄTA PRZEŁAMANA.

Modern Painting: The next revolution In Art. the concept of one     rectangle is broken. Critcs hale their Hero.

Citygallery.pl - galeria internetowa


SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: KOSAARA MALUJE KWADRAT NA ŻÓŁTYM TLE I PRZEŁAMUJE GO MAŁYM PSEM.

public Art: Square on yellow background, interrupted by small dog.

Citygallery.pl - galeria internetowa


SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: MALUJE CZERWONY KWADRAT NA CZERWONYM TLE PLUS SWÓJ PROFIL. WEDŁUG POWAŻANEGO KRYTYKA
KOSAARA JEST WULKANEM EKSPRESJI I WRAŻLIWOŚCI.

public Art: Red rectangle on red background with Kosaaras profile.     The opinion of a famous critic - 'It is the height of sensibility
    and intellect'.

Citygallery.pl - galeria internetowa

SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: MALUJE JASNONIEBIESKI PROSTOKĄT PRZEŁAMANY KOBIETĄ Z RULONEM. WPŁYW - GILBERT & GEORGE.

public Art: Light blue rectangle with a woman carrying a rolled     magazine. It is the influence of Gilbert & George.

Citygallery.pl - galeria internetowa


SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: DZIURĘ W BETONIE WYPEŁNIA PIANKĄ. KWADRAT DOSKONAŁY. WEDŁUG INNEGO POWAŻANEGO KRYTYKA KOSAARA     ARTYSTĄ WSTRZĄSAJĄCYM. WPŁYW - ANSELM KIEFER.

Public Art: Concrete filled with foam - the perfect square. The next     New direction In art. According to 'Art. Magazine' - 'Kosaara is the     brilliant New artist of the begining of the 21 century'. The influence     of Anselm Kiefer.

Citygallery.pl - galeria internetowa


NAtCHNIENIE PCHA KOSAARĘ DO KOLEJNYCH PRZEŁOMÓW.
WPŁYW - ON KAWARA I CHRISTO.

The inspiration pushes Kosaara to the next invention in art.
The influence of Korean artist On Kawara and Christo.

 

Retrospekcja - początki kariery
Retrospection - The beginning of the career
 
Citygallery.pl - galeria internetowa

NIEDOCENIANY KOSAARA WYKRZYWIA TRZEPAK. PRASA LOKALNA NIE ZAUWAŻA     WYDAŻENIA. WPŁYW - TV.

Kosaara,- not being an appreciated artist,- twists a rug beater.
The local magazines ignore this art event. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa

MALUJE TRZEPAK NA BIAŁO. PRASA LOKALNA PONOWNIE NIE ZAUWAŻA WYDAŻENIA. WPŁYW - TV.

Kosaara paints a rug beater white. again The local magazines ignore     this art event. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa

KOSAARA MALUJE INNY TRZEPAK NA BIAŁO. DOSTAJE KOLEGIUM.

The artist paints another rug beater white. He is fined.

Citygallery.pl - galeria internetowa


KOSAARA BUDUJE SŁYNNE RURY U WODOPOJU. PRASA - BEZ ECHA.
ARTYSTA JEST BLISKI DEPRESJI.

'The pipes drinking water'. For a third time this art event is ignored. Kosaara is close to despair.

Citygallery.pl - galeria internetowa


KOSAARA WIERCI DZIURY W ŚCIANIE. PRASA - CISZA.

Kosaara drills holes In a wall. The local magazines: silence.

Citygallery.pl - galeria internetowa

WYNAJMUJE BRAMKARZA BY TEN STAŁ CAŁY MECZ NA JEDNEJ NODZE.
FIFA PROTESTUJE. PRASA - CISZA.

Kosaara pays a goal keeper to stand on one leg during a whole     football game. The local magazines: silence.

Citygallery.pl - galeria internetowa

WYLEWA BETON NA TRAWNIK I DOSTAJE WYSOKI MANDAT.
KOSAARA CZUJE SIĘ POKRZYWDZONY.

Kosaara pours concrete on Grass. He gets a high fine.
The artist feels wronged.

Citygallery.pl - galeria internetowa

KOSAARA BUDUJE SPECJALNY BUDYNEK DO SPRZEDAŻY COCA - COLI.
TEN SPOSÓB MYŚLENIA W PRZYSZŁOŚCI PRZYNIESIE MU SŁAWĘ I PIENIĄDZE.

Kosaara constructs a building to sell coca-cola.
This way of thinking will earn him fame and money.

 

Ostatnie prace Kosaary - sławnego artysty
Recent Works of Kosaara - the famous artist
 
Citygallery.pl - galeria internetowa

KOSAARA ZAPRZYJAŹNIA SIĘ Z CINDY SHERMAN. PIERWSZE VIDEO KTÓRE ROBI     NOSI TYTUŁ "NIE OBCINAJCIE MI GRZYWKI". ART MAGAZIN PRZEPROWADZA     RELACJĘ Z PLANU.

The artist makes friends with Cindy sherman. He makes his first video work 'Don't cut my bangs'. 'Art Magazine' devotes half of its space for     a report on the shooting of this film.

Citygallery.pl - galeria internetowa

REALIZUJE NOWĄ WERSJĘ WŚCIEKŁYCH PSÓW. PRACA PREZENTOWANA
NA BIENALE W WENECJI. KONSULTACJE PROF. SIMBARDO I QUENTIN TARANTINO.  ART & MARKETING POŚWIĘCA CAŁY NUMER KOSAARZE.

The artist makes his own version of 'Reservior dogs'. The film
is showN At the Venice Biennale. The consultants on the set WERE     prof. Simbardo  and Quentin Tarantino. 'Art&Marketing' Wites only about Kosaara.

Citygallery.pl - galeria internetowa


POD WPŁYWEM JEFFA KOONS`A REALIZUJE VIDEO "LECĄ ŻURAWIE". DZIEWCZYNKA     WYKONANA JEST Z CERAMIKI. KOLEKCJA SONNABEND, NOWY JORK.

Under the influence of Jeff Koons He makes a video 'Flying Cranes'.
The girl is made of ceramic. Collection of Sonnabend, New York.

Citygallery.pl - galeria internetowa

PERFORMANCE: KOSAARA PRZEBIERA SIĘ ZA SWOJĄ MATKĘ Z LAT OSIEMDZIESIĄTYCH. WPŁYW - CINDY SHERMAN.

Performance: Kosaara disguises himself as his grandmother
as she looked In the 1980's.The influence of Cindy SHerman.

Citygallery.pl - galeria internetowa


PERFORMANCE: PRZEBIERA SIĘ ZA SWOJĄ MATKĘ Z LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH.     KUPUJE ZNANE CZASOPISMO STAJE SIĘ WYDAWCĄ I OTWIERA NOWY ROZDZIAŁ
W SWOJEJ KARIERZE.

PerformAnce. Kosaara disguises himself his grand mother as she     looked In the 1970's. Kosaara becomes a shareholder of 'Art
Magazine' and 'Art&Marketing' using them as a place for art activity.

 

 

Realizacja /zdjĘcia i tekst/ > Artur KŁosiŃski

WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

TŁUMACZENIE: ANDRew eyman / anna klosinska

 

 

 
< b a c k

..............................................................................................................................................................................................................om