a r t u r... k ł o s i ń s k i.

Wenecja, Julia i Joseph Beuys |  Venice, Juliet & Joseph Beuys
   

 
 

DRUGA WYSTAWA CITY GALLERY UMIEJSCOWIONA JEST W WENECJI
I POZNANIU. PODAŁEM KILKA ADRESÓW [ KTÓRE ZAPAMIĘTAŁEM ]
ABY WYSTAWĘ, PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWO, MOŻNA BYŁO ZWIEDZAĆ
W PLENERZE. ENKLAWE ŚRÓDKI MOŻE BYĆ DOSKONAŁYM MIEJSCEM WIECZORNYCH SPACERÓW.

THE SECOND EXHIBITION OF CITY GALLERY TAKES PLACE IN VENICE
AND IN POZNAN. I GAVE YOU SEVERAL ADRESSES, SO YOU COULD VISIT
SOME OF SHOWED PLACES. THE CENTER OF SRODKA IN POZNAN COULD
BE A FANTASTIC PLACE FOR THE NIGHT WALK.

 

 
 
Plac Św. Marka
DzieŃ
Wenecja
 

ST. Marks Square
Day
VENICE 
 
Plac Św. Marka
Noc
Wenecja
 

St. Marks Square
Night
VENICE 
 
Muzeum Peggy Guggenheim > Ul. OstrÓwek 15
Boniek
PoznaŃ
Miejsce gdzie staŁo krzesŁo z tŁuszczem Josepha Beuysa w 1964 roku
Szybkim samochodem 12 godzin od placu Św. Marka.
 

Peggy Guggenheim Museum
Here stood "Chair with Fat" by Joseph Beuys in 1964
A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square 
Gondole weneckie
10 minut pieszo od placu Św. Marka

.Venice Gondolas
10 minute walk from St. Marks Square

 


Japonki w Wenecji

Japanese women in Venice
Chwilę później

A moment later

 


Wenecjanie obserwują turystów
Pieszo 5 min. od placu Św. Marka

Venitians watching tourists
5 minute walk from St. Marks Square

 


Wenecki kĄcik kontenplacyjny
15min. od placu Św. Marka

Venitian contemplation place
15 minute walk from St. Marks Square
KanaŁ La Grande
Tatarzy przywieŹli tutaj Beuys` a nasmarowanego tŁuszczem
i owiniętego w filcowe koce po tym jak w 1943 roku przymusowo wylądował na Krymie 16 mIn. pieszo od placu Św. Marka
La Grande canal
The Tatars brought Beuys here > rubbed fat on his body
and wrapped him in felt just after his plane crashed in Krym
[ Duchamp didn't believe this story ]
A 16 minute walk from St. Marks Square
Japończyk w Wenecji

A Japanese man in Venice

 


SŁynna kamienica Romea i Julii w Wenecji
[ Tak twierdzĄ najstarsi mieszkaŃcy i jakiŚ angielski pisarz ]
5 min pieszo od placu Św. Marka
The famous house where lived Romeo and Juliet
[ Believed by the oldest town people and by some english writer ]
Zdjęcie, które się zaplątało z poprzedniej wystawy
kącik sędziowski
12 godzin od placu Św. Marka
Poznań

A lost photo that was meant for the last exhibition
The place where the referee stands
A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square
POZNAN IN POLAND

 

Zapiski Julii
W miejscu tym Beuys siĘ wzruszyŁ
12 godzin szybkim samochodem od placu Św. Marka
PoznaŃ > ul. OstrÓwek 6

Juliet's writing
In this place Beuys was moved [ Duchamp wasn't ]
A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square

 


Zdumieni JapoŃczycy
Wenecja

Astonished Japanese people
Przedmiot zadumy
10min pieszo od placu Św. Marka

Object of reflection [ Duchamp said - "Chess" ]
A 10 minute walk from St. Marks Square
Beuysa zawsze intrygowaŁ ten napis
jego starszy kolega Marcel Duchamp wiedziaŁ co znaczy ten napis
ale nie chciaŁ nic powiedzieć
12 godzin od placu szybkim samochodem
Poznań > ul. Ostrówek 15
jebać zaganiary
Beuys was always interested to know the meaning of this subtitle
Duchamp wouldn't tell him
A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square
Niecierpliwa Julia
8min. od placu Św. Marka

Impatient Juliet
An 8 minute walk from St. Marks Square
Bardzo blisko placu Św. Marka
O to zdjęcie prosili Japóńczycy
Very close to St. Marks Square
The Japenese tourists wanted this photo to be in the exhibition
KOTWICA
5 MIN. DO PLACU ŚW. MARKA

Anchor
A 5 minute walk from St. Marks Square
W miejscu tym Joseph Beuys przemawiaŁ do martwego zająca
Przez trzy godziny tłumaczyŁ martwemu zającowi powaźne życiowe dylematy
POZNAŃ > UL. OSTRÓWEK 6
Dla Duchampa byŁy to nic nie znaczĄce wygŁupy chociaż powstrzymaŁ
się od komentaża
In this place Joesph Beuys spoke with a dead rabbit
For 3 hours he explained all of life's dilema's to the rabbit
Duchamp thought it foolish but made no comment
Beuys nie lubiŁ Duchampa
Trzepak
PoznaŃ > ul. OstrÓwek 6
12 godZIN od placu Św. Marka
Beuys didn't like Duchamp
A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square
POZNAŃ IN POLAND


 


Stomatologia
niskie ceny
2 godzin od placu Św. Marka ale samolotem
PoznaŃ IN POLAND

Dentist
not expensive
A 2 hour flight from St. Marks Square
Julia spaceruje
[ WidziaŁ jĄ jakiŚ barman > jest to informacja nie potwierdzona ]
15 min. pieszo od placu Św. Marka
Juliet is walking
[ A bartender thought he saw her but the information has
not been verified ]
A 15 minute walk from St. Marks Square


 


Japonka przyglĄda siĘ prawdziwym WŁochom
10 min od placu Św. Marka

A Japanese woman looking at a real Italian man
A 10 minute walk from St. Marks Square

 


Prawdziwi WŁosi

Real Italians
Beuys bardzo nie lubiŁ Duchampa
w wywiadzie, którego udzieliŁ dla telewizji niemieckiej w 1964 roku powiedziaŁ: "milczenie Duchampa  jest przeceniane"
2 godziny samolotem od placu Św. Marka
PoznaŃ > ul. Ostrówek 7
Trzepak
Beuys doesn't like Duchamp
In a 1964 interview on German television he said - " The silence
of Duchamp is over - rated "
A 2 hour flight from St. Marks Square
Stara fabryka Coca Coli w Wenecji
WŁosi produkowali w niej ten oŻywczy napÓj dla wojsk niemieckich
w czasie drugiej wojny Światowej
Beuys nie pochwala tego
Duchampe milczy
PoznaŃ > ul Bydgoska 2a

Old Coca - Cola factory in Venice
During WWII Real Italians produced Coca - Cola for The German troops Beuys didn't like that
Duchamp remained silent
A 2 hour flight from St. Marks Square
Julia obserwuje jak ktoś inny spaceruje
15 min. pieszo od placu Św. Marka
Juliet observes a pedestrian
A 15 minute walk from St. Marks Square.
Japończycy nie mogą oderwać oczu od niektórych dziwów Wenecji.
.Blisko placu Św. Marka
.Japanese tourists can't take their eyes off the wonders of Venice
.Very close to St. Marks Square
Zagubione zdjĘcie z poprzedniej wystawy
JapoŃska symbioza
Wolnym samochOdem moŻe i nawet ze dwa dni od placu Św. Marka
PoznaŃ

A lost photo that was meant for the last exhibition
Japanese symbiosis
A 2 day drive with a slow car from St. Marks Square
Julia opuszcza Wenecję i obserwuje Światowe Życie
Poznań
Fortepian
Bardzo blisko Wenecji
Juliet left VenicE
She is imagining the celeberity life around her
Piano
Very close to Venice
Słynny salon Saaba w Wenecji
12 godzin od placu
Poznań > ul. Rynek Śrudecki 4
Beuys nie spodziewał się takiej ekspansji konsupcjonizmu
Duchampe nic nie mówi
Famous Saab dealership in Venice
Beuys didn't expect such a wide expansion of commercialization
Duchamp remained silent

 


Robotniczy dom kultury w Wenecji
Poznań > ul.Filipińska 5
Inna galaktyka
Beuys ponownie wysmarowaŁ siĘ tŁuszczem
Duchampe najadŁ siĘ czoreŚni i dostaŁ czkawki i podobno coŚ ona znaczy
Cultural center for workers in Venice
Another galaxy
Beuys rubbed fat on his body
Duchamp ate alot of sweet cherries and got hiccups
maybe it means something
Julia kursuje po całym mieście
Dziewczyna w ciąży
Poznań
Poraz pierwszy Duchampowi coś nie mieŚci się w głowie
Beuys na konferencji prasowej dla telewizji niemieckiej powiedziaŁ: "jedynie moja interpretacja mojego dzieła jest słuszna - zając to Julia"
Juliet is on the prowl in the city
For the first time Duchamp doesn't understand
Beuys said the rabbit is Juliet
Skrzynka pocztowa i nowy dom JuliI
Przy placu
Wenecja
Juliet's new home and a mailbox


 


Lada momENt nastąpi rozwiązanie
Julia się uspokoi
The pregnancy will end soon
Juliet will be relaxedJapończycy najchętniej kupują pocztówki z widokiem placu Św. Marka
ZdjĘcie to umieŚciŁem na prośbę japońskich turystów
10 min od placu Św. Marka

The Japanese love to buy postcards with a view of St. Marks Square
The Japanese tourists wanted this photo to be in the exhibition
A 10 minute walk from St. Marks Square

 


RESERVED
Zdjęcie, które się przyplątało z następnej wystawy
Prawie jak w Wenecji
Reserved
This photo was accidentally taken from the last exhibition
It's almost like in Venice 

Teraz chciaŁbym pokazać pocztówki, które dostaŁem z Japonii
Te japońce obfotografujĄ wszystko
jak oni to robią?

I would like to show postcards that i recieved from Japan
Those Japs take pictures of everything!
How can they do this?

 


POZNAŃ
 

POZNAŃ
POZNAŃ

 


POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
Oszustom gminy wstĘp surowo wzbroniony!
[ OKOLICE POZNANIA ]

Government crooks: KEEP OUT!
[ REGIONS OF POZNAN ] 

Realizacja / zdjĘcia i tekst/: Artur KŁosiŃski

WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

TŁUMACZENIE: ANDREW EYMAN / ANDRZEJ ANDRZEJCZAK

 

 

 
< b a c k

.................................................................................................................................................................................................................